Vaikuttaako ibuprofeeni koronavirusinfektion vakavuuteen?

Mervi Reini, farmaseutti
Markkinointipäällikkö, lääkkeet

Viime päivinä etenkin sosiaalisessa mediassa on käyty vilkasta keskustelua ibuprofeenin ja muiden ei-steroidaalisten tulehduskipulääkkeiden käytöstä koronaviruksen aiheuttamien oireiden hoidossa. Ranskan terveysviranomaiset suosittavat, että tulehduskipulääkkeitä ei käytettäisi virusinfektioiden oireiden ensisijaiseen hoitoon. Sopivampana lääkkeenä Ranskassa suositellaan parasetamolivalmisteita.

Suomen Käypä Hoito -suosituksen mukaan sekä tulehduskipulääkkeitä, kuten ibuprofeenia, että parasetamolia voidaan käyttää flunssaan ja siihen verrattavissa olevien hengitystieinfektioiden oireiden hoidossa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on 18.3.2020 julkaistussa tiedotteessaan linjannut, että tätä suositusta ei ole tämänhetkisen tiedon perusteella syytä muuttaa.

Erilaisia särkylääkkeitä

Särkylääkkeet voidaan jakaa tulehduskipulääkkeisiin ja kipulääkkeisiin. Tulehduskipulääkkeet, kuten ibuprofeeni, rauhoittavat tulehdusta, lievittävät kipua ja alentavat kuumetta. Ibuprofeenin vaikutus perustuu siihen, että se estää tulehdusvälittäjäaineiden muodostumista. Kipulääkkeet, kuten parasetamoli, eivät puolestaan vaikuta tulehdukseen, vaan ne lievittävät kipua ja alentavat kuumetta. Särkylääkkeistä parasetamoli sopii käytettäväksi myös raskausaikana.

Särkylääkkeiden käyttö on turvallista oikein annosteltuna

Tilapäisiin kuume- ja kiputiloihin voidaan käyttää itsehoitona särkylääkkeitä. Kaikilla lääkkeillä – myös itsehoitolääkkeillä – on haittavaikutuksia, ja niitä tulee käyttää ohjeiden mukaan ja vain tarvittaessa. Kuumeen ja kivun lääkehoidon tulee aina olla turvallista, ja sen tarkoitus on lievittää oireita.

Lasten kuumeen ja kivun hoidossa pätee sama kuin aikuisillakin: särkylääke tehoaa parhaiten, kun se otetaan mahdollisimman varhain ja oikealla annoksella. Lapsille, raskaana oleville ja imettäville suositellaan ensisijaisena kipu- ja kuumelääkkeenä parasetamolia sisältäviä valmisteita.

Särkylääkkeet eivät kuitenkaan sovellu kaikille. Lääkkeiden pakkausselosteessa ja valmisteyhteenvedossa on mainittuna kunkin lääkkeen osalta ne potilasryhmät, joille kyseistä lääkettä ei suositella. Esimerkiksi ibuprofeeni on vasta-aiheinen vaikeassa sydämen vajaatoiminnassa, eikä sitä tule antaa potilaille, jotka saavat astma- tai allergiaoireita asetyylisalisyylihaposta tai muista tulehduskipulääkkeistä.

Fimean tiedotteessa mainitaan, että tällä hetkellä ei ole olemassa tieteellistä näyttöä siitä, että ibuprofeenia sisältävät valmisteet pahentaisivat COVID-19-infektion oireita.

Apteekkihenkilökunta auttaa oikean valmisteen valinnassa

Fimea ohjeistaa arvioimaan lääkkeen sopivuutta kullekin potilaalle tapauskohtaisesti. Apteekeissa farmaseutit osaavat opastaa oikean lääkkeen valinnassa ja käytössä ottaen huomioon lääkkeen käyttäjän yksilölliset tarpeet sekä lääkkeen hyödyt ja haitat. Suomalaisessa terveydenhuollossa ja apteekeissa työskentelee erittäin asiantunteva henkilökunta, jonka ammattitaitoon ja tietoon voi luottaa.